Loading...

Conform Ordinului 4422/2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne, s-au hotărât următoarele condiții:

-organizarea şi desfăşurarea probelor pentru obţinerea atestatului se organizează la nivelul şcolii

-comisia pentru organizarea şi desfăşurarea  probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică este alcătuită din: preşedinte, director adjunct- prof. Ibadula Bianca, secretar- prof. Nicolescu Anka, membri-prof. Mavrodin Laura și prof. Măntoiu Carmen.

-înscrierea candidaţilor se face online, pe adresa de mail a colegiului, în perioada 04-05.06.2020. Elevii transmit online, pe mailul profesorului îndrumător, proiectele de 8-10 pagini.

-pe data de 10.06.2020 se va realiza evaluarea online a proiectelor, conform unei programări, anunţate de către prof. îndrumător.

 

Director, prof. Marinescu Stelian