Hotărârile Consiliului de Administrație;

Caietele de sarcini;

Ofertele educaționale ale Colegiului;

Comunicatele de presă;

Organigrama școlii;

Programul elevilor și al profesorilor;

Programul audiențelor directorilor;

Programul compartimentului administrativ;

Programul cabinetelor medicale și al Cabinetului de asistență psihologică;

Metodologiile de admitere la gimnaziu;

Rezultatele concursurilor și olimpiadelor școlare.

 

Toate celelalte documente au caracter intern deoarece conțin date cu caracter personal