Ordinul MEN 4916/26.08.2019 privind organizarea Evaluării Naționale 2020

 

Ordin MEC 4248/13.05.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului MEN 4916, privind organizarea Evaluării Naționale 2020 (include și calendarul desfășurării evaluării naționale)

 

Ordin MEN 4948/27.08.2019 privind desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

 

Ordin MEC 4115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020

 

Programele în vigoare pentru Evaluare Națională 2020

 

Ordin MEC 4135/21.04.2020 de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar

 

Adresă MEC nr.545/28.04.2020 - măsuri cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgență

 

HG 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

Ordin comun al Ministerului Educației și Cercetării (nr.4220/8.05.2020) și al Ministerului Sănătății (nr.769/8.05.2020) pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV2 în instituțiile/unitățile de învățământ

 

Ordin MEC nr.4.317/21.05.2020, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021.

Anexe pentru echivalări - la ordin MEC nr. 4.317/2020

 

Procedură MEC nr.30264/02.06.2020 privind modalitatea de înscriere a candidaților pentru probele de aptitudini, de eliberare/transmitere și completare a rezultatelor în Anexa la Fișa de înscriere și de comunicare a rezultatelor la probele de aptitudini, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

 

Cerer de însriere examen Evaluare Națională 2020

 

 

Metodologia de organizare a Evaluării Naționale

 

Modele de subiecte